Warsztaty dla rodziców

Aga

Obecnie prowadzimy nabór na warsztaty Pozytywnej Dyscypliny:

Kurs podstawowy:
Warsztaty odbędą się w formie weekendowej (sobota i niedziela, 3 i 4 września 2022, w godzinach od 9.00 do 15.00).

Spotkania odbędą się w Galerii Kultura, w formule stacjonarnej.

Organizator może zapewnić opiekę nad dziećmi bez dodatkowych opłat. W tym celu należy uzupełnić odpowiednie rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia poprzez formularz FORMULARZ DO ZAPISÓW

Dodatkowe informacje: 608 657 713, stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com.

Udział w zajęciach jest odpłatny. Dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego rodzice ponoszą tylko część kosztów warsztatu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat.

Koszt: 60 zł za cały cykl warsztatów. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko i datę warsztatu. W przypadku problemów z płatnością (np. trudna sytuacja finansowa w rodzinie lub inne) proszę o kontakt pod numerem telefonu lub e-mail.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Janiszewska – certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.

 Dane do przelewu:

stowarzyszenie tutajteraz
30 1050 1953 1000 0090 3108 0550 

 

 

Nasze edukatorki:

Joanna Cąkała – certyfikowana edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i w szkole, psycholożka.

Renata Korolczuk – Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i w szkole, Coach kadr oświaty. Tutorka nastolatków, nauczycielka w szkole średniej. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców a także konsultacje indywidualne. Realizuje autorski projekt „Przestrzenie rozwoju” – skierowany do młodzieży, rozwijający kompetencje społeczne i emocjonalne nastolatków. Od 2007 roku aktywnie działa w Stowarzyszeniu „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport. Prowadzi warsztaty Pozytywnej dyscypliny dla nauczycieli i rodziców w żłóbkach, przedszkolach i szkołach. Aktywnie działa w grupie Edukatorów PD : prowadzi spotkania online, webinary, konsultacje, warsztaty. Ukończyła Szkołę Mediacji – realizowała projekt Mediacje rówieśnicze

 

 

 

Więcej informacji na temat warsztatów Pozytywnej Dyscypliny

Informacje merytoryczne

Pozytywna dyscyplina jest metodą wychowawczą opartą na wzajemnym szacunku. Sprawia, że życie rodzinne staje się prostsze i radośniejsze a komunikacja skuteczniejsza. Pozwala rodzicom zrozumieć zachowania dzieci i wspierać ich naturalny potencjał, wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych. Daje rodzicom narzędzia i umiejętności aby skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami (odrabianie lekcji, porządek w pokoju, obowiązki domowe, relacje z rodzeństwem). Uczy dzieci samodzielności i odpowiedzialności, podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań. Pozwala dzieciom zaangażować się w domowe życie. Poprawia relacje rodzinne i wzmacnia je.

Głównym celem jest wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, wspieranie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych pomagających w długofalowym kształtowaniu u siebie i swoich dzieci postaw i zachowań: odpowiedzialności, szacunku, zaradności życiowej, samodzielności, samokontroli, koncentracji na poszukiwaniu rozwiązań, rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów, pracy z emocjami swoimi i dziecka budowaniu, poczucia przynależności i znaczenia z jednoczesnym eliminowaniem i zmianą zachowań trudnych, niepożądanych (w domu, szkole, społeczeństwie).

Główne założenia: Wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci opartym na szacunku, przynależności, uczącym dzieci ważnych umiejętności życiowych, integrującym umiejętności społeczne, emocjonalne, przy jednoczesnym redukowaniu trudnych zachowań.

Poznaj Pozytywną Dyscyplinę – pełną szacunku i miłości metodę wychowawczą, która pomogła już wielu Rodzinom w Polsce i na świecie. Dzięki niej poczujesz prawdziwą radość z bycia Mamą i Tatą, a Twoje Dzieci poczują przynależność i rozwiną życiowe kompetencje!
Odkryjesz:

         dlaczego dzieci „źle” się zachowują i co wtedy robić
         jak być rodzicem uprzejmym i stanowczym jednocześnie
         jak budować trwałą relację z Dzieckiem
         jak uczyć się na błędach i skupiać na rozwiązaniach
         jak zachęcać Dzieci do współpracy
         jak być lepszym (a nie doskonałym) Rodzicem

 

Grupa docelowa: rodzice, opiekunki i opiekunowie dzieci

Ogólna koncepcja pozytywnej dyscypliny :

 • Pomaga dzieciom poczuć przynależność

 • Jest pełna szacunku i stanowcza jednocześnie, bez nadmiernej kontroli oraz bez zupełnego braku granic

 • Jest długofalowa, uczy życiowych kompetencji i bierze pod uwagę rozwój dziecka

 • Pozwala dzieciom odkryć ich talenty i możliwości i korzystać z nich w różnych życiowych sytuacjach ( w przedszkolu, domu, szkole)

 • Koncentruje się na rozwiązaniach

 • Uczy samoświadomości i samodzielności

 • Pozwala zrozumieć podłoże zachowań dzieci i stwarza przestrzeń do ich zmiany

 • Pozytywna Dyscyplina dostarcza rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem

 

Tematyka warsztatów:

 • Pozytywna dyscyplina – budowanie więzi i relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i skuteczną komunikację.

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać jak reagować.

 • Rozwiązywanie problemów, zachęcanie, motywowanie dziecka. Kary i nagrody.

 • Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Reguły domowe. Moja karta w stresie.

 • Wyrażanie złości i innych emocji – różnimy się od siebie lecz wszyscy jesteśmy ważni. Mózg gadzi.

 • Bank narzędzi i technik niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem.

Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Szerszy opis:

Wyzwania rodzicielskie. Życiowe kompetencje jakie chcemy kształtować w procesie wychowywania dzieci. Domowe rutyny, plany i zasady. Rodzic uprzejmy i stanowczy jednocześnie – umiejętność komunikacji i budowania relacji opartej na wzajemnym szacunku.

Wszyscy są ważni lecz każdy jest inny. Jak zaspokajać potrzeby wszystkich członków rodziny, jak na to wpływa kolejność urodzeń. Budowanie poczucia przynależności i znaczenia-potrzeby, która jeśli jest zrealizowana zmniejsz ryzyko trudnych zachowań. Obowiązki domowe. Wyrażanie złości i innych emocji, samokontrola. Mózg gadzi. Jak możemy okiełznać złość i frustrację? Jak pomagać sobie i dziecku w radzeniu z emocjami?. Rodzice pomagają rodzicom. Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Rozwiązywanie problemów i kłótnie w rodzinie. Zachęcanie i motywowanie dziecka do podejmowania działań, współpracy. Kary i nagrody – jak wpływają na zmianę zachowania u dzieci. Alternatywne do kar sposoby egzekwowania ustaleń i obowiązków. Pochwała, zachęta sposoby i umiejętności stosowania skutecznej zachęty. Logiczne konsekwencje i szukanie rozwiązań, czyli jak przestać marnować energię na kłótnie i uzyskać współpracę. Rodzice pomagają rodzicom.

Samodzielność i odpowiedzialność dzieci. Pytanie i polecenie – sposoby i umiejętności formułowania i stosowania skutecznych pytań i poleceń. Pytania pełne ciekawości jak je stosować w budowaniu relacji w rodzinie. Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci , 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać, jak reagować skutecznie i w poszanowaniu obu stron.Rodzice pomagają rodzicom.

Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Jak się zachowujemy kiedy się stresujemy? I jak to wpływa na nasze dzieci. Moja karta w stresie – jak reaguję i działam w trudnych sytuacjach czy w stresie, jak to wpływa na mnie i na innych.. Bank pozostałych narzędzi i technik pozytywnej dyscypliny niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem (tych , które nie zostały przećwiczone i omówione na poprzednich spotkaniach). Rodzice pomagają rodzicom.

Jak spędzać aktywnie, kreatywnie i efektywnie czas ze swoimi dziećmi? Pomysły i inspiracje jak organizować specjalny czas.