Ekologiczny pokój zagadek

seeme_admin

W miesiącach marzec-czerwiec 2017 w Galerii Kultura był realizowany projekt stowarzyszenia tutajteraz pod nazwą „Ekologiczny pokój zagadek „Eko energia””.

Dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych, których celem było przyswojenie wiedzy z zakresu ekologii (odnawialne źródła energii, zasady segregacji odpadów, oszczędzanie wody i energii elektrycznej) oraz wiedzy przyrodniczej niezbędnej do udziału w grze. Następnie uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać szereg zagadek dotyczących tematyki ekologicznej i przyrodniczej w pokoju zagadek „Eko energia”.

 

 

Projekt „Ekologiczny pokój zagadek „Eko energia”” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17 137,00 zł.