Pierwsze kroki wolontariuszy

seeme_admin

Fundacja PZU

Miło nam poinformować, że dzięki dotacji Fundacji PZU zrealizowaliśmy projekt „Pierwsze kroki wolontariuszy.” W warsztatach i wydarzeniach uczestniczyli uczniowie ze szkół z Gminy Mordy oraz Gminy Zbuczyn.

W projekcie, od marca do czerwca 2017, uczestniczyło 49 uczniów z czterech szkół: trzy placówki z terenu miasta i gminy Mordy, tj. Gimnazjum, Zespół Oświatowy i  Zespół Oświatowy z Radzikowa Wielkiego. Czwartą szkołę reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Czurył z gminy Zbuczyn. 

W pierwszym etapie projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacji obywatelskiej oraz rozwoju osobistego. Nie zabrakło zajęć uczących współpracy, słuchania, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów wewnątrz grupy, działań interpersonalnych oraz rozwijających kreatywność. Warsztaty prowadzone były przy wykorzystaniu technik dramowych. Dodatkowo, uczniowie opracowywali diagnozę lokalną i formułowali propozycje związane z potrzebami lokalnej społeczności, planowali i  realizowali własne  działania wolontariackie.

27 kwietnia 2017 r. uczniowie zaangażowani w projekt „Pierwsze kroki wolontariuszy” uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo -integracyjnym w Gródku nad Bugiem. Pierwszym etapem wspólnych działań była integracja uczniów, czyli gra terenowa. Kolejnym punktem było spotkanie z wolontariuszami: studentami Uniwersytetu  Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach i wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wojnowie. Opowiadali oni o swoich doświadczeniach w pracy w wolontariacie, korzyściach, różnych  przedsięwzięciach. Wolontariusze z MOW w Wojnowie zaprezentowali film dokumentujący ich opiekę nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach. Podsumowaniem spotkania było wspólne tworzenie plakatu, dlaczego warto być wolontariuszem.

Po raz drugi uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się podczas wyjazdów edukacyjnych. Uczniowie z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z Mordów wyjechali do Warowni  Jomsborg, czyli grodu Wikingów i Słowian – siedziby legendarnej drużyny Jomsborczyków. Biorąc w ten sposób udział w „żywej lekcji historii” uczniowie wysłuchali opowieści o wikingach. Następną atrakcją były warsztaty plastyczne na Placu Zamkowym, gdzie malowali ulubione elementy architektoniczne.   Kolejnym punktem programu wycieczki były zajęcia w Muzeum Etnograficznym. Na początku uczestnicy podziwiali wystawę „Patrioci codzienności”, która w niezwykły sposób popularyzuje właściwe postawy społeczne oraz ukazuje współczesny patriotyzm”. Natomiast uczniowie z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim i Szkoły Podstawowej w Czuryłach uczestniczyli w żywej lekcji historii w Krainie Rumianku, gdzie wzięli udział w warsztatach kulinarnych, garncarskich oraz grze terenowej.

Zwieńczeniem warsztatów w szkołach były samodzielne miniprojekty uczniów:

Działanie szkolnej grupy ze Szkoły Podstawowej w Mordach

Uczniowie przygotowali program zabaw  ,,Dzień Nauki na Wesoło”, który zorganizowali dla zerówek i pięciolatków. Zabawa polegała na sześciu stacjach, które dzieci miały za zadanie pokonać. Czekały tam na nich m.in. tor przeszkód, rozpoznawanie owoców, zadania w balonikach i wiele innych. Dzieci miały także możliwość pomalowania twarzy. Na zakończenie odbył się taniec integracyjny. Każde dziecko wyszło z zabawy z drobnymi upominkami oraz uśmiechem na twarzy. 

Działanie szkolnej grupy w Gimnazjum w Mordach

Szkolna grupa w tej szkole nie mogła dojść do porozumienia w kwestii wyboru działania, jakie będą realizować. W rezultacie zostały zorganizowane 2 działania:

Historyczny escaperoom: uczniowie opracowali scenariusz gry polegającej na rozwiązywaniu kolejnych zagadek, które doprowadzają do rozwiązania ostatniego zadania i znalezienia klucza do wyjścia z pokoju. W scenariuszu wykorzystano fakty historyczne związane z Mordami: uczestnicy mieli za zadanie ułożyć puzzle ze zdjęciem historycznym, przedstawiającym zabytki z Mordów, na rycinach historycznych ukryte zostały wskazówki – napisane flamastrem uv, itp. Escaperoom był jedną z atrakcji dnia dziecka w Gimnazjum w Mordach. Uczniowie nie tylko zaplanowali scenariusz i wykonali rekwizyty ale przez cały dzień koordynowali przebieg gier poszczególnych grup. Realizacja tego działania odbyła się w dniu 1 czerwca.

Dzień bezpiecznego seniora – w dniu 11 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach obyła się impreza edukacyjno kulturalna skierowana do seniorów z Gminy Mordy. Członkowie szkolnej grupy wolontariackiej, pod kierunkiem trenerki ze stowarzyszenia tutajteraz, przygotowali scenkę teatru forum, w której uczestnicy spotkania mogli przećwiczyć prawidłowe zachowanie w przypadku kontaktu z oszustem finansowym.

Działanie szkolnej grupy ze Szkoły Podstawowej w Czuryłach – szkolna grupa zorganizowała grę terenową, która została przeprowadzona podczas festynu w dniu 11 czerwca 2017. Członkowie szkolnej grupy opracowali scenariusz, przygotowali rekwizyty oraz czuwali nad przebiegiem gry. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz medale i nagrody rzeczowe.

Działanie szkolnej grupy z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim odbyło się w dniu 19 czerwca. Członkowie szkolnej grupy zorganizowali grę terenową „Nieznana choroba drzew”, w której udział wzięli wszyscy uczniowie ze szkoły. Gra odbyła się na terenie całej wsi Radzików Wielki. Członkowie szkolnej grupy koordynowali grę przebrani w specjalne stroje. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 11 zadań, za każde zadanie otrzymywali naklejki, które były wklejane na specjalnie przygotowanych kartach zadań. Na koniec zostały rozdane nagrody.

Podsumowanie projektu odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. Całość została zorganizowana dzięki dofinansowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, który sfinansował dojazd i poczęstunek