Oferta dla szkół w ramach realizowanych projektów

Aga

Stowarzyszenie tutajteraz zaprasza do zgłaszania klas na warsztaty realizowane w ramach zadań finansowanych przez instytucje publiczne oraz inne instytucje.

Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc na numer 608 657 713.
 

WARSZTATY EDUKACJI GLOBALNEJ (bezpłatne)- przybliżające tematykę Sprawiedliwego Handlu. 

Proponowane warsztaty są bezpłatne. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Warsztaty mogą się odbyć w szkole lub w siedzibie stowarzyszenia, która mieści się w Galerii Kultura. W przypadku organizacji warsztatów w Galerii Kultura zapewniamy podstawowe środki ochrony oraz gwarantujemy, że w danym czasie w lokalu przebywać będzie tylko zgłoszona grupa i edukatorzy.
 
 
Szczegółowe informacje:
Stowarzyszenie tutajteraz zaprasza na warsztaty przybliżające tematykę Sprawiedliwego Handlu na przykładzie uprawy kakao w Kolumbii oraz produkcji czekolady. Warsztaty te mogą być powiązane z podstawą programową lekcji historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 
 
Uczniowie wezmą udział w warsztatach, które składać się będą ze spotkania wprowadzającego na temat kultury i przyrody Kolumbii oraz zajęć o sprawiedliwym handlu połączonych z zapoznaniem i degustacją produktów z certyfikatem Fair Trade. Warsztaty zaplanowane są na 2 godziny lekcyjne.
 
Głównym celem projektu jest upowszechnianie i podnoszenie jakości Edukacji Globalnej, w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji, przełamywania stereotypów i poszerzania wiedzy na temat krajów Globalnego Południa.
 
Warsztaty są przeznaczone dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz klas szkół ponadpodstawowych w Siedlcach i na terenach wiejskich powiatu siedleckiego.
 
Zajęcia poprowadzą doświadczeni edukatorzy Edukacji Globalnej.
 
Wszyscy odbiorcy warsztatów zostaną następnie zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym, gdzie będą mieli za zadanie przygotować plakat promujący sprawiedliwy handel. 
 
Nagrodą w konkursie będą warsztaty dla całej klasy, do której uczęszcza zwycięzca. Warsztaty polegać będą na ozdabianiu toreb wielorazowego użytku i odbędą się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.  Regulamin konkursu Konkurs plastyczny Fair Trade_zasady formularz zgody konkurszgoda . Klauzula informacyjna RODO klik
 
Informujemy również, że zbieramy dane osobowe: imię i nazwisko ucznia oraz dane szkoły, do której dany uczeń uczęszcza. Dane te niezbędne są do prawidłowego rozliczenia dotacji.
 
GALERIA KULTURA ZAPRASZA
Warsztaty przeznaczone dla uczniów z terenów wiejskich. współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Uczniowie wezmą udział w warsztatach fotograficznych, malarstwa i rękodzielniczych.
Udział w warsztatach jest płatny 20 zł. W tej cenie oraz ze środków z dotacji uczniowie będą mieli pokryty koszt udziału w warsztatach, dojazdu (grupy szkolne przyjadą do Galerii Kultura wynajętym przez stowarzyszenie tutajteraz autokarem) oraz poczęstunku (pizza, napoje).
Warsztaty odbywać się będą w siedzibie stowarzyszenia, która mieści się w Galerii Kultura. Zapewniamy podstawowe środki ochrony oraz gwarantujemy, że w danym czasie w lokalu przebywać będzie tylko zgłoszona grupa i edukatorzy.
 
Szczegółowe informacje na temat warsztatów:
1) Warsztaty fotografii eksperymentalnej (1 godzina)
Warsztaty obejmować będą naukę o fotografii oraz wykorzystaniu światła w fotografii. Następnie uczniowie wykonają swoje własne zdjęcia w postaci FOTOGRAMÓW oraz FOTOGRAFII OTWORKOWEJ. Każdy uczeń wykona co najmniej 1 zdjęcie. Zajęcia odbywać się będą w ciemni fotograficznej w Galerii Kultura.
2) Warsztatach malarstwa na sztalugach (1 godzina)
3) Warsztaty rękodzielnicze (2 godziny)
W ramach tych zajęć uczestnicy będą mogli
wybrać spośród 3 opcji:
- malarstwo na tkaninie/zdobienie metodą stempli (malowanie koszulek przywiezionych we własnym zakresie, toreb przywiezionych we własnym zakresie lub zakupionych na miejscu w cenie 10 zł/szt.)
- batik (wykonywanie prac na materiałach zapewnionych przez stowarzyszenie tutajteraz)
- upcykling (przerabianie, naszywanie aplikacji, artystyczne wycinanie itp. koszulek przywiezionych we własnym zakresie)
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę przerwę na poczęstunek trwającą 1 godzinę
 
ARTYŚCI BLISKO NATURY (płatne 20 zł za udział w całym projekcie)
Do projektu zapraszamy klasy lub grupy uczniów (minimum 15 osób) do projektu "Artyści blisko natury - eksperymenty twórcze". Projekt obejmuje 2 spotkania. Pierwsze (w Galerii Kultura) trwające około 3 godzin zegarowych. Drugie spotkanie w szkole. Odpłatność za pierwsze spotkanie wynosi 20 zł. Zapewniamy poczęstunek - obiad lub pizza (do uzgodnienia) oraz napoje. 
Drugie spotkanie trwa 3 godziny lekcyjne i odbywa się w szkole.
W razie potrzeby dodatkowych informacji proszę o kontakt.
 
W ramach zadania odbędą się następujące warsztaty:
1)Warsztaty połączone z wyjściem do Galerii Kultura (najpóźniejszy termin to 18 października):
- Warsztaty fotografii eksperymentalnej
Warsztaty obejmować będą naukę o fotografii oraz wykorzystaniu światła w fotografii. Następnie uczniowie wykonają swoje własne zdjęcia w postaci fotogramów. Każdy uczeń wykona co najmniej 1 zdjęcie.
Zajęcia odbywać się będą w ciemni fotograficznej w Galerii Kultura.
- Warsztaty eco-printigu
Bezpośredni odbiorcy wezmą udział w warsztatach eko-druku. Eko-drukowanie to technika, dzięki której na tkaninach odbija się kształty, strukturę i kolory liści. Każdy, powstały w ten sposób materiał jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Umieszczając każdy liść ręcznie, powstaje unikatowy wzór, który tworzy też indywidualną paletę kolorów.
Warsztaty odbędą się w Galerii Kultura. Warsztaty eko-druku i fotografii eksperymentalnej odbędą się tego samego dnia. Tego dnia uczniowie przynoszą własne koszulki najlepiej używane (z naturalnej bawełny, białe lub w jasnym kolorze) lub torby do wydruków. Istnieje możliwość wcześniejszego zakupu toreb przez organizatora (po wcześniejszym uzgodnieniu) w cenie 9 zł/szt.
 
2) Warsztaty druku naturalnego oraz malarstwa naturalnymi barwnikami ziemnymi – wykonywanie prac plastycznych za pomocą barwników roślinnych (łącznie 3 godziny) – podczas warsztatów, uczestnicy zapoznają się z bogactwem naturalnych barwników pochodzących wprost z występujących w przyrodzie roślin i mikroelementów.
Prezentacja zawierać będzie informacje na temat barwników w ujęciu biologicznym (barwniki roślinne, odzwierzęce i mineralne) oraz historycznym (barwniki używane przez erą fabryk i chemii) i regionalnym (używanie konkretnych barwników w różnych rejonach świata i związek z lokalną kulturą).
Uczestnicy poznają wartość naturalnych składników i dowiedzą się, że nie wszystko musi pochodzić w fabryk.
Warsztaty zostaną uzupełnione od elementy edukacji ekologicznej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie są rodzaje gleb, jakie zwierzęta żyją w glebie oraz dlaczego i jak należy chronić gleby. Na koniec poznają organoleptycznie przygotowane na dalszą część zajęć różnego rodzaju glinki.
Następnie zostaną przeprowadzone 2 warsztaty:
1) Warsztaty druku naturalnego. Do malowania zostaną użyte farby własnoręcznie przygotowane przez dzieci z takich
roślin jak: szpinak, buraki, kapusta itp. Dzieci wykonają swoje prace na bawełnianych tkaninach.
2) Warsztaty malarstwa naturalnymi barwnikami ziemnymi (glinkami).
Warsztaty mogą odbyć się w szkole lub w Galerii Kultura.
Podczas warsztatów plastycznych (łącznie 3 godziny) każdy uczestnik wykona 2 prace - płaskorzeźby z gipsu oraz prace plastyczne na płótnach. Wszystkie materiały zapewnia organizator.
 
WARSZTATY MALOWANIA TEKSTYLIÓW TECHNIKĄ SZABLONU (bezpłatne, uczniowie korzystają z własnych koszulek lub toreb bawełnianych, ewentualnie torby można zakupić za 10zł/szt w dniu warsztatów)
Zapraszamy klasy i szkole grupy na warsztaty malowania toreb lub koszulek techniką szablonu. Uczestnicy malują na przyniesionych przez siebie materiałach (koszulki, torby ewentualnie jest możliwość zakupu toreb na miejscu w cenie 10 zł/sztukę). 
W ramach warsztatów odbiorcy nauczą się jak wykonywać szablony, jak ich używać oraz poznają sposoby malowania.
W ramach warsztatów zapoznają się również z muralem, który został wykonany w ostatnim czasie w Galerii Kultura przy wykorzystaniu tej techniki.
Warsztaty są bezpłatne. 
Zadanie dofinansowane z dotacji Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2020.
 
MATEMATYKA NA PLANSZY (bezpłatne)

Do projektu zapraszamy uczniów ze szkoły podstawowej klas od 3 do 8, realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego


Projekt zakłada organizację 3 spotkań dla każdej klasy/grupy uczniów, podczas których uczniowie zapoznają się z grami planszowymi. Każde spotkanie będzie trwać 2 godziny lekcyjne. Dodatkowo zaplanowano 1 spotkanie turniejowe, z wyłonieniem zwycięzców.

Stowarzyszenie tutajteraz zapewnia komplet gier o tematyce matematycznej i logicznej dopasowane stopniem trudności do odbiorców oraz instruktorów. Aby dziecko wzięło udział w projekcie niezbędne jest wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi zgodami i oświadczeniami.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju umiejętności matematycznych wśród uczniów poprzez propagowanie nauki matematyki, rozwijanie i doskonalenie umiejętności matematycznych. W wybranych do projektu grach planszowych bardzo często trzeba mnożyć i dzielić w pamięci, dodawać i wykonywać inne proste zadania matematyczne, dokonywać szacowania  prawdopodobieństwa, doskonalić logiczne myślenie.

Dodatkowo, dzięki uczestnictwu w projekcie, Państwa dzieci zwiększą umiejętności, które pomagają rozwijać zainteresowania matematyczne, przede wszystkim: umiejętności stosowania i rozumienia reguł (w tym samodzielnego rozumienia instrukcji), rozwinięcie umiejętności taktycznych i logicznego myślenia, zwiększenie zdolności koncentracji, utrzymania uwagi, zapamiętywania, w tym ćwiczenie pamięci krótkotrwałej.

Dodatkowo dzieci rozwiną umiejętność zdrowej rywalizacji, radzenia sobie ze stresem, panowania nad emocjami, współpracy i zdrowego współzawodnictwa.

 
--