seeme_admin

Warsztaty w szkole w Łochowie

Następnym działaniem była wycieczka, podczas której młodzież bezpośrednio zapoznała się z kulturą i historią wybranych mniejszości. Wyjazdy były okazją do zwiedzenia wielu zabytków związanych z obecnością mniejszości w Polsce. Dodatkową atrakcją była możliwość skosztowania tradycyjnych dań żydowskich i tatarskich. 

W ramach projektu oglądaliśmy również film „Persepolis”, który był doskonałym uzupełnieniem projektu. 

Celem projektu było zapoznanie młodzieży z wielokulturowością regionu wschodniego Podlasia. Oprócz powiększenia wiedzy z tego zakresu, zostały podjęte tematy dyskryminacji mniejszości, rasizmu oraz wykluczenia społecznego, co, mamy nadzieję, przełoży się na większą tolerancję różnorodności. 

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. 

Projekt jest sfinansowany z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.