Wielokulturowość

seeme_admin

W roku 2012 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przestrzeń z Węgrowa zrealizowaliśmy kolejną edycję projektu edukacyjnego pt: „Wielokulturowość. Co nas łączy?  Co nas różni?”.

Plakat

W roku 2012 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przestrzeń z Węgrowa zrealizowaliśmy kolejną edycję projektu edukacyjnego pt: „Wielokulturowość. Co nas łączy?  Co nas różni?”.

Do projektu zaprosiliśmy trzy grupy młodzieży ze szkół z powiatu węgrowskiego. Byli to uczniowie z Gimnazjum w Ostrówku, LO w Łochowie oraz ZS w Węgrowie. 

Każda grupa uczestników i uczestniczek wzięła udział w cyklu warsztatów oraz w wycieczce. Trasa wycieczki zawierała zwiedzenie takich miejsc jak: Grabarka, Tykocin, Bohoniki, Kruszyniany, Supraśl, Białystok. 

Działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu

Projekt rozpoczął się od warsztatów podzielonych na 3 bloki tematyczne: prawosławie, kultura żydowska oraz islam, na które poświęconych zostało 9 godzin. Warsztaty były prowadzone aktywnymi metodami pracy i miały na celu przygotowanie młodzieży od strony merytorycznej do kolejnego etapu projektu.