Pozytywna dyscyplina warsztaty dla rodziców

Aga

Stowarzyszenie tutajteraz zaprasza do zgłaszania się do programu warsztatów dla rodziców pn. „Pozytywna dyscyplina”. Dzięki dotacji Urzędu Miasta Siedlce udział szkoły oraz rodziców jest bezpłatny.

W ramach działań odbędzie się wykład informacyjny. Podczas wykładu będzie można poznać szczegóły programu oraz podjąć ostateczną decyzję o przystąpieniu do programu.

Wykład odbędzie się 7 lutego 2020 w godzinach od 17 do 20 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce.

W ramach zadania zaplanowano 6 trzygodzinnych (godziny zegarowe) warsztatów dla każdej grupy rodziców. Każda grupa rodziców docelowo liczyć powinna 12 osób.

Warsztaty odbędą się w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach, piątki, godz. 17.00-20.00

28 lutego, 20 marca, 3 kwietnia, 8 lub 15 (termin do uzgodnienia) maja

Szkoła STO w Siedlcach, soboty, godz. 9.00-12.00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach, soboty, godz. 14.00-17.00

29 lutego, 21 marca, 4 kwietnia, 9 lub16 maja (termin do uzgodnienia)

kolejne terminy (2 spotkania warsztatowe) zostaną uzgodnione po wakacjach.

 

W projekcie zaplanowano udział 3 szkół z terenu miasta Siedlce. Warsztaty odbędą się na terenie partnerskich szkół. Rodzice ze szkoły, z którą zostało podpisane porozumienie o współpracy mają pierwszeństwo w rekrutacji. Jeśli w danej szkole zgłosi się mniej rodziców to wolne miejsca będą zaproponowane innym rodziców, np ze szkół, w których te zajęcia się nie odbywają.

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja rodziców na terenie szkół, które zgłosiły się do projektu do 31 stycznia 2020.

W przypadku, gdy w szkołach, które zgłosiły się do projektu nie zgłosi się minimum 12 rodziców zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja na terenie innych placówek. Rekrutacja dodatkowa do 6 lutego 2020.

Rozpoczęcie warsztatów 28 lutego 2020. Szczegóły, m.in. godziny warsztatów, będą uzgadniane bezpośrednio ze szkołą.

Pobierz program do wydruku oferta_dla_rodz
Pobierz regulamin uczestnictwa regulamin_pozytywna

Karta zgłoszeniowapozytywna_zgl

Informacje merytoryczne

Pozytywna dyscyplina jest metodą wychowawczą opartą na wzajemnym szacunku. Sprawia, że życie rodzinne staje się prostsze i radośniejsze a komunikacja skuteczniejsza. Pozwala rodzicom zrozumieć zachowania dzieci i wspierać ich naturalny potencjał, wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych. Daje rodzicom narzędzia i umiejętności aby skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami (odrabianie lekcji, porządek w pokoju, obowiązki domowe, relacje z rodzeństwem). Uczy dzieci samodzielności i odpowiedzialności, podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań. Pozwala dzieciom zaangażować się w domowe życie. Poprawia relacje rodzinne i wzmacnia je.

Głównym celem jest wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, wspieranie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych pomagających w długofalowym kształtowaniu u siebie i swoich dzieci postaw i zachowań: odpowiedzialności, szacunku, zaradności życiowej, samodzielności, samokontroli, koncentracji na poszukiwaniu rozwiązań, rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów, pracy z emocjami swoimi i dziecka budowaniu, poczucia przynależności i znaczenia z jednoczesnym eliminowaniem i zmianą zachowań trudnych, niepożądanych (w domu, szkole, społeczeństwie).

Główne założenia: Wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci opartym na szacunku, przynależności, uczącym dzieci ważnych umiejętności życiowych, integrującym umiejętności społeczne, emocjonalne, przy jednoczesnym redukowaniu trudnych zachowań.

Poznaj Pozytywną Dyscyplinę – pełną szacunku i miłości metodę wychowawczą, która pomogła już wielu Rodzinom w Polsce i na świecie. Dzięki niej poczujesz prawdziwą radość z bycia Mamą i Tatą, a Twoje Dzieci poczują przynależność i rozwiną życiowe kompetencje!
Odkryjesz:
• dlaczego dzieci „źle” się zachowują i co wtedy robić
• jak być rodzicem uprzejmym i stanowczym jednocześnie
• jak budować trwałą relację z Dzieckiem
• jak uczyć się na błędach i skupiać na rozwiązaniach
• jak zachęcać Dzieci do współpracy
• jak być lepszym (a nie doskonałym) Rodzicem

 

Grupa docelowa: rodzice, opiekunki i opiekunowie dzieci

Ogólna koncepcja pozytywnej dyscypliny :

 • Pomaga dzieciom poczuć przynależność

 • Jest pełna szacunku i stanowcza jednocześnie, bez nadmiernej kontroli oraz bez zupełnego braku granic

 • Jest długofalowa, uczy życiowych kompetencji i bierze pod uwagę rozwój dziecka

 • Pozwala dzieciom odkryć ich talenty i możliwości i korzystać z nich w różnych życiowych sytuacjach ( w przedszkolu, domu, szkole)

 • Koncentruje się na rozwiązaniach

 • Uczy samoświadomości i samodzielności

 • Pozwala zrozumieć podłoże zachowań dzieci i stwarza przestrzeń do ich zmiany

 • Pozytywna Dyscyplina dostarcza rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem

 

 

Propozycja warsztatów.

 1. Wykład otwarty3 godzinne spotkanie wprowadzające do Pozytywnej dyscypliny.

 2. 6 trzygodzinnych warsztatów:

 • Pozytywna dyscyplina – budowanie więzi i relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i skuteczną komunikację.

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać jak reagować.

 • Rozwiązywanie problemów, zachęcanie, motywowanie dziecka. Kary i nagrody.

 • Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Reguły domowe. Moja karta w stresie.

 • Wyrażanie złości i innych emocji – różnimy się od siebie lecz wszyscy jesteśmy ważni. Mózg gadzi.

 • Bank narzędzi i technik niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem.

Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Szerszy opis:

Wyzwania rodzicielskie. Życiowe kompetencje jakie chcemy kształtować w procesie wychowywania dzieci. Domowe rutyny, plany i zasady. Rodzic uprzejmy i stanowczy jednocześnie – umiejętność komunikacji i budowania relacji opartej na wzajemnym szacunku.

Wszyscy są ważni lecz każdy jest inny. Jak zaspokajać potrzeby wszystkich członków rodziny, jak na to wpływa kolejność urodzeń. Budowanie poczucia przynależności i znaczenia-potrzeby, która jeśli jest zrealizowana zmniejsz ryzyko trudnych zachowań. Obowiązki domowe. Wyrażanie złości i innych emocji, samokontrola. Mózg gadzi. Jak możemy okiełznać złość i frustrację? Jak pomagać sobie i dziecku w radzeniu z emocjami?. Rodzice pomagają rodzicom. Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Rozwiązywanie problemów i kłótnie w rodzinie. Zachęcanie i motywowanie dziecka do podejmowania działań, współpracy. Kary i nagrody – jak wpływają na zmianę zachowania u dzieci. Alternatywne do kar sposoby egzekwowania ustaleń i obowiązków. Pochwała, zachęta sposoby i umiejętności stosowania skutecznej zachęty. Logiczne konsekwencje i szukanie rozwiązań, czyli jak przestać marnować energię na kłótnie i uzyskać współpracę. Rodzice pomagają rodzicom.

Samodzielność i odpowiedzialność dzieci. Pytanie i polecenie – sposoby i umiejętności formułowania i stosowania skutecznych pytań i poleceń. Pytania pełne ciekawości jak je stosować w budowaniu relacji w rodzinie. Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci , 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać, jak reagować skutecznie i w poszanowaniu obu stron.Rodzice pomagają rodzicom.

Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Jak się zachowujemy kiedy się stresujemy? I jak to wpływa na nasze dzieci. Moja karta w stresie – jak reaguję i działam w trudnych sytuacjach czy w stresie, jak to wpływa na mnie i na innych.. Bank pozostałych narzędzi i technik pozytywnej dyscypliny niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem (tych , które nie zostały przećwiczone i omówione na poprzednich spotkaniach). Rodzice pomagają rodzicom.

Jak spędzać aktywnie, kreatywnie i efektywnie czas ze swoimi dziećmi? Pomysły i inspiracje jak organizować specjalny czas. Podsumowanie cyklu, ankiety ewaluacyjne, wręczenie certyfikatów.

 

 

Jeszcze inna opcja tematyki (jeśli w trackie zajęć zaistnieje taka potrzeba jest możliwość uwzględnienia poniższej tematyki zgodnie z potrzebami rodziców):

 • Życiowe kompetencje

 • Zasady i plany

 • Samodzielność, odpowiedzialność i samokontrola

 • Pozytywna dyscyplina – budowanie więzi i relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i skuteczną komunikację. Uprzejmy i stanowczy jednocześnie.

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać, jak reagować.

 • Rozwiązywanie problemów, zachęcanie, motywowanie dziecka. Kary i nagrody. Pochwała a zachęta. Pytanie a polecenie. Pytania pełne ciekawości

 • Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Reguły domowe. Moja karta w stresie.

 • Wyrażanie złości i innych emocji – różnimy się od siebie lecz wszyscy jesteśmy ważni. Mózg gadzi.

 • Bank narzędzi i technik niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem czyli Narzędziownik pozytywnej dyscypliny.

 • Rodzice pomagają rodzicom. Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

 

Informacje na temat osoby prowadzącej warsztaty:

Renata Korolczuk

 • Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie, Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny wczesnego dzieciństwa.

 • Aktywnie działa w grupie Polskich Edukatorów PD. Pisze artykuły i nagrywa live dla rodziców i nauczycieli w ramach współpracy z www.pozytywnadyscyplina.pl oraz Fb POZYTYWNA DYSCYPLINA

 • Prowadzi warsztaty , wykłady oraz konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli i nauczycielek szkół i przedszkoli, żłobków ( m.in. Przedszkole Wesołe Misie w Otwocku, Szkoła Podstawowa „Żródła” w Skierniewicach, Akademia Prymusa W Sochaczewie, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO Warszawa). Obecnie jest Edukatorką w projekcie „Ta szansa dla żłobków” www.taszansa.pl , www.taszansa.pl/ta-szansa-dla-zlobkow/ w ramach współpracy prowadzi warsztaty dotyczące pozytywnej dyscypliny i inteligencji emocjonalnej dla rodziców oraz opiekunów i opiekunek w żłobkach. W ramach współpracy z miastem stołecznym Warszawa dzięki dofinansowaniu prowadziła 2 cykle warsztatów: Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną” w dzielnicy Wesoła.

 • Certyfikowana Tutorka, trenerka kompetencji wychowawczych, wychowawczyni w szkole podstawowej i liceum. Pracuje w szkole gdzie wdraża założenia PD w swoje klasie. Pracuje z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą.

 • Swoje doświadczenie trenerskie zdobywała przygotowując i prowadząc programy i projekty edukacyjne i rozwojowe skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców z różnych grup wiekowych. Współtworzy Stowarzyszenie „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport.

 • Współpracowała z IBE (Instytut Badań Edukacyjnych) przy realizacji szkoleń i warsztatów dla nauczycieli dotyczących wdrażania w szkole pracy w grupie. We współpracy z Instytutem była współautorką publikacji „Pozwólmy dzieciom grać” o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji.

 • Od 2017 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli we współpracy z Instytutem Tutoringu Szkolnego oraz Towarzystwa Edukacji Otwartej w ramach projektu „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Współtworzy PORT warszawski czyli pracownię osobistego rozwoju tutora.

 • Ma doświadczenie mediatora szkolnego oraz coacha kadr oświaty.