Teatr Forum

seeme_admin

zdjęcia z premiery

W latach 2011 i 2012 zrealizowaliśmy dwie edycje projektu „Warsztaty Teatru Forum NASZA SPRAWA”.

Teatr Forum (TF) jest to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia, stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy, Augusto Boala. Podstawowym elementem TF 
i tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie widowni na wejście na scenę. Spektatorzy, przejmując rolę głównego bohatera, badają dostępne alternatywy i trenują rozwiązania problemów, które są tożsame z ich codziennymi trudnościami. 

Temat, który został podjęty przez uczestniczki i uczestników projektu jest bardzo powszechny, a mianowicie dotyczy rozwodu rodziców. Widzowie dzięki aktywnemu uczestnictwu w spektaklu mogli wczuć się w problem oraz podjąć działania zmierzające ku polepszeniu bądź całkowitemu rozwiązaniu problemu. 

Działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu: