O kulturze

seeme_admin

okładka

Stowarzyszenie tutajteraz serdecznie zaprasza na promocję książki „Życie literackie i kuluralne Siedlec. Tradycja i współczesność”. W ramach promocji odbędzie się panel dyskusyjny „Najlepsze strony siedleckiej kultury i rekomendacje rozwoju”.

Swój udział w dyskusji potwierdzili już: Artur Ziontek – autor pierwszej książki poświęconej w całości literaturze i kulturze Siedlec („Siedleckie miniatury. Eseje o literaturze i kulturze”), Marta Sienkiewicz („Res Publica”) – współautorka przeprowadzonych pod koniec 2012 r. badań na temat strategii kulturalnej miasta Siedlce, Iwona Miłobędzka – Stowarzyszenie „Widzimisie”, Krzysztof Boruta – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury iMariola Zaczyńska – dziennikarka „Tygodnika Siedleckiego”, pisarka.

Marta Sienkiewicz w swojej prezentacji prezentacji przedstawi wyniki ogólnopolskiego badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”, zarówno wnioski z badań ilościowych (ankiety przeprowadzone w 66 miastach), jak i z siedleckiego studium przypadku.

Badanie miało na celu przyjrzenie się rozumieniu i realizacji polityki kulturalnej w polskich miastach z perspektywy różnych aktorów – urzędników, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Opis badania pod adresem.

Badanie objęło 66 miast, natomiast monografii jest 5 (oprócz Siedlec jeszcze Rzeszów, Łódź, Elbląg i Gdynia).

Prezentacja podczas siedleckiego spotkania będzie swoistym przedsmakiem raportu, którego podsumowanie zostanie opublikowane w wiosennym numerze kwartalnika „Res Publica Nowa”, a całość znajdzie się na stronie internetowej publica.pl

19 kwietnia 2013, godz. 18.00, Muzeum Regionalne w Siedlcach, wstęp wolny.

O książce:

recenzja Artura Ziontka

Z pasją o kulturze

Siedlce – od ponad 40 lat miasto akademickie, posiadające duże instytucje kulturalne (MOK i CKiS), Uczelniany Ośrodek Kultury, muzea (Regionalne i Diecezjalne) oraz kilka, a w perspektywie historycznej kilkanaście podmiotów niezależnych zajmujących się animacją i promocją kultury – doczekały się nareszcie solidnej porcji prac dotyczących rzeczonego zjawiska.

„Życie literackie i kulturalne Siedlec” to książka powstała jako pokłosie konferencji o podobnym tytule, rozszerzona jednakże o materiały zamówione później przez Andrzeja Borkowskiego, ale też i o teksty, które wokół zagadnienia narosły w kręgu siedleckich badaczy. W ten sposób przed czytelnikiem odkrywa się zalążek pasjonującego i zadziwiającego obrazu. Zalążek – bo nie można mówić o całości; pasjonującego – bo prześledzenie zjawisk siedleckich ujawni zarówno takie o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim, zwłaszcza z czasu, gdy zasięg terytorialny kraju był daleko większy niż teraz; zadziwiającego – bo gdy przyjrzymy się prezentowanym w tomie tekstom, okaże się, że poszczególne fragmenty mozaiki są co najmniej mało obecne w powszechnej świadomości, zatem zadziwia jako nieznane.

Siedlce otrzymały jak dotąd kilka książkowych wydań monografii swych dziejów – panoramicznych lub dotyczących poszczególnych okresów dziejowych. Z dumą przeliczano naboje, które wystrzelono, ciała, które powalono, sumowano mieszkańców, zakłady pracy, pieniądze itd. Nie udało się jednak uchwycić obrazu dzieła ludzkiej wrażliwości, wyobraźni i intelektu, czyli tekstów kultury stworzonych przez siedlczan lub ludzi jedynie z miastem różnymi więzami związanych. Powstały wprawdzie tomy niżej podpisanego („Siedleckie miniatury. Eseje o literaturze i kulturze”, 2009) czy Andrzeja Borkowskiego („Pejzaż współczesny z barokiem w tle”, 2012), ale dotyczyły one niemal wyłącznie zjawisk literackich (choć „Siedleckie miniatury” dotykają także malarstwa i muzyki). Tymczasem przedkładany czytelnikom tom ma perspektywę zdecydowanie szerszą: czytamy tu o literaturze pięknej, literaturze historycznej, kulturowych aspektach dokonań rodu Czartoryskich, współczesnych poetach, prozaikach i badaczach siedleckich.

Jako współautorowi wypada mi mieć nadzieję, że jest ona zapładniająca intelektualnie i poznawczo. Jako czytelnik wiem, że zachęca do dyskusji, a miejscami jest wręcz prowokacyjna, ale takiej ożywczej, a czystej etycznie prowokacji temu miastu potrzeba…

Życie literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność, red. Klaudia Jastrzębska, wydawnictwo stowarzyszenie tutajteraz 2013, cena 34 zł.