ArtKino

seeme_admin

Spotkania z cyklu ArtKino organizowane są we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej „Widzimisie”.

Zamysł realizacji tego projektu powstał w odpowiedzi na potrzebę dyskusji i refleksji nad dziełami artystów. Chcemy by kontakt ze sztuką nie stawiał odbiorcy w pozycji biernego odbiorcy, widza i słuchacza ale na aktywnym uczestniczeniu.

Kołem zamachowym spotkań są inicjowane przez dyskusje. W planach mamy kolejne działania.

Dotychczas w ramach cyklu odbyły się następujące spotkania:
14 lutego 2013 – poświęcone zostanie Zbigniewowi Liberze – autorowi obiektów, instalacji, filmów wideo, wideoinstalacji, fotografii oraz działań multimedialnych.
10 stycznia 2013 – odbył się pokaz filmu „Pustelnik”, opowiadający o twórczości i życiu wybitnego grafika Stefana Żechowskiego.
20 grudnia 2012 – spotkanie z filmami Katarzyny Kozyry
15 listopada 2012 – poświęcone twórczości Agnieszki Polskiej i Katarzyny Kozyry