Wygraj grę "Miasteczko"

seeme_admin

Miasteczko_ikona 01

Stowarzyszenie tutajteraz zaprasza do zgłaszania pomysłów na wykorzystanie gry "Miasteczko. Siedlce w XX-leciu międzywojennym" podczas lekcji. Jak wiadomo, podstawową funkcją gry jest rozgrywka, wg zasad z instrukcji, przy użyciu planszy, kart i kostek. Z pewnością gra może być wykorzystana na inne ciekawe sposoby.

Nasyłajcie swoje propozycje. Najciekawsze nagrodzimy bezpłatnym egzemplarzem gry.

Projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności nauczycieli. Celem działania jest pobudzenie aktywności i kreatywności uczestników oraz wyłonienie ciekawych pomysłów na wykorzystanie gry planszowej „Miasteczko. Siedlce w XX-leciu międzywojennym” w edukacji i rozrywce.

Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową. Zgłoszenie stanowić powinno krótki opis propozycji wykorzystania niniejszej gry planszowej. Może to być scenariusz lekcji (scenariusz nie musi być rozpisany na 45 minut, może być częścią składową lekcji np. ćwiczeniem, rozgrzewką, zadaniem), propozycja na działanie rozrywkowe/rodzinne (spacer itp.). Nie określamy sztywnych zasad. Liczymy na Waszą kreatywność.

Nagrodą będą gry planszowe „Miasteczko. Siedlce w XX-leciu międzywojennym”.

Nagrody będą przyznawane przez przedstawicieli organizatora po wnikliwej analizie przesłanej propozycji.

Ocenie będą podlegać w szczególności: pomysłowość, niepowtarzalność, realność wykonania danego ćwiczenia itp.

Decyzje o przyznaniu nagród organizator będzie podejmował sukcesywnie w trakcie trwania konkursu. O przyznaniu nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani nie później niż 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość propozycji, jednak jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 marca 2019. Ilość gier jest ograniczona i organizator może ogłosić wcześniejsze zakończenie konkursu.

Zgłoszenie propozycji na konkurs oznacza w szczególności:

1) wyrażenie zgody na publikację imienia i nazwiska (ewentualnie: zdjęcia, podlinkowania profilu danej osoby na Facebooku/Instagramie jeżeli taki posiada)

2) przekazanie praw autorskich na powielanie propozycji (scenariusz zajęć itp.) w materiałach edukacyjnych organizatora bez konieczności podawania danych o autorze i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Co do zasady konkurs przeznaczony jest dla osób indywidualnych. W przypadku zgłoszenia pracy zbiorowej należy wskazać jedną osobę jako zgłaszającego i osoba ta otrzyma nagrodę. Organizator zastrzega sobie prawo - w uzasadnionych przypadkach - przyznać grupie większą liczbę nagród. W przypadku zgłaszania prac zbiorowych musi to być uzasadnione (np. propozycja zawiera wiele elementów, jest rozbudowana itp.).

W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Decyzja organizatora o przyznaniu lub nie przyznaniu nagrody jest nieodwołalna i nie wymaga uzasadnienia.

W przypadku przyznania nagród zwycięzcy odbierają je osobiście z miejsca działalności Organizatora. W razie konieczności wysyłki koszty przesyłki ponosi zwycięzca.

Zgłaszając należy podać:

imię i nazwisko

wiek

telefon kontaktowy

Wszelkie informacje: stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com