Warsztaty dla rodziców

Aga

Obecnie prowadzimy nabór na weekendowe warsztaty Pozytywnej Dyscypliny

Stowarzyszenie tutajteraz zaprasza rodziców, mieszkających w Siedlcach, na warsztaty Pozytywnej Dyscypliny.

Warsztaty rozpoczną się 3 października 2020 (sobota) o godz. 10.30, pierwsze spotkanie potrwa do 17.30. Kolejne spotkanie odbędą się w niedzielę 4 października w godzinach od 9 do 17:00. Zajęcia odbędą się w Galerii Kultura.

Zapisy i informacje: 608 657 713, stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com

Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty są sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Siedlce.

 

Harmonogram warsztatów dla rodziców ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO oraz Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 8

Harmonogram warsztatów dla rodziców w ramach zadania „Pozytywna dyscyplina z Renatą Korolczuk.

sobota 5 września:

4. spotkanie „Jedynacy, rodzeństwo i kłótnie rodzeństwa” dla grupy rodziców ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Siedlcach – od godziny 9.00 do 12.00
W tym terminie Rodzice z  grup z SP8 i SP3 będą mogli odrobić warsztaty z dnia 27.06.2020 o temacie: „Jedynacy, rodzeństwo i kłótnie rodzeństwa” (w razie potrzeby dodatkowych informacji proszę dzwonić tel. 608 657 713).

Dodatkowe warsztaty dla rodziców, którzy nie mogli być na poprzednich spotkaniach:
temat z 2 spotkania – „Dlaczego dzieci źle się zachowują?” – od godziny 13.00 do 15.00
temat z 3 spotkania – Kary, nagrody, pochwały, zachęty, wzmacnianie motywacji wewnętrznej dzieci – od godziny 15.15 do 17.15

sobota 12 września:
– 5. spotkanie dla grupy rodziców ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Siedlcach – od godziny 9.00 do 12.00
– 5. spotkanie dla rodziców z SP nr 3 i SP nr 8 – od godziny 14.00 do 17.00

sobota 26 września:
– 6. spotkanie dla grupy rodziców ze Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Siedlcach – od godziny 9.00 do 12.00
– 6. spotkanie dla rodziców z SP nr 3 i SP nr 8 – od godziny 14.00 do 17.00

Pozytywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od 30 lat. Jej korzenie sięgają psychologii indywidualnej austriackiego psychoterapeuty Alfreda Adlera, który jako jeden z pierwszych zainteresował się jednostką w szerszym kontekście społecznym i uważał, że wszyscy ludzie mają jedno podstawowe pragnienie: chcą czuć, że przynależą i że są ważni.

Pomaga rodzicom:
– zrozumieć swoje dzieci
– wspierać ich naturalny potencjał
– wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych
– SKUTECZNIE radzić sobie z codziennymi trudnościami,.

Warsztaty poprowadzi Dorota Jakubowska-Kurzec

Więcej informacji na temat warsztatów Pozytywnej Dyscypliny

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt z koordynatorką Agnieszką Janiszewską, tel. 608 657 713, stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com

Pobierz regulamin uczestnictwa regulamin_pozytywna

Karta zgłoszeniowa   pozytywna_zgl

Informacje merytoryczne

Pozytywna dyscyplina jest metodą wychowawczą opartą na wzajemnym szacunku. Sprawia, że życie rodzinne staje się prostsze i radośniejsze a komunikacja skuteczniejsza. Pozwala rodzicom zrozumieć zachowania dzieci i wspierać ich naturalny potencjał, wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych. Daje rodzicom narzędzia i umiejętności aby skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami (odrabianie lekcji, porządek w pokoju, obowiązki domowe, relacje z rodzeństwem). Uczy dzieci samodzielności i odpowiedzialności, podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań. Pozwala dzieciom zaangażować się w domowe życie. Poprawia relacje rodzinne i wzmacnia je.

Głównym celem jest wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, wspieranie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych pomagających w długofalowym kształtowaniu u siebie i swoich dzieci postaw i zachowań: odpowiedzialności, szacunku, zaradności życiowej, samodzielności, samokontroli, koncentracji na poszukiwaniu rozwiązań, rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów, pracy z emocjami swoimi i dziecka budowaniu, poczucia przynależności i znaczenia z jednoczesnym eliminowaniem i zmianą zachowań trudnych, niepożądanych (w domu, szkole, społeczeństwie).

Główne założenia: Wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci opartym na szacunku, przynależności, uczącym dzieci ważnych umiejętności życiowych, integrującym umiejętności społeczne, emocjonalne, przy jednoczesnym redukowaniu trudnych zachowań.

Poznaj Pozytywną Dyscyplinę – pełną szacunku i miłości metodę wychowawczą, która pomogła już wielu Rodzinom w Polsce i na świecie. Dzięki niej poczujesz prawdziwą radość z bycia Mamą i Tatą, a Twoje Dzieci poczują przynależność i rozwiną życiowe kompetencje!
Odkryjesz:

         dlaczego dzieci „źle” się zachowują i co wtedy robić
         jak być rodzicem uprzejmym i stanowczym jednocześnie
         jak budować trwałą relację z Dzieckiem
         jak uczyć się na błędach i skupiać na rozwiązaniach
         jak zachęcać Dzieci do współpracy
         jak być lepszym (a nie doskonałym) Rodzicem

 

Grupa docelowa: rodzice, opiekunki i opiekunowie dzieci

Ogólna koncepcja pozytywnej dyscypliny :

 • Pomaga dzieciom poczuć przynależność

 • Jest pełna szacunku i stanowcza jednocześnie, bez nadmiernej kontroli oraz bez zupełnego braku granic

 • Jest długofalowa, uczy życiowych kompetencji i bierze pod uwagę rozwój dziecka

 • Pozwala dzieciom odkryć ich talenty i możliwości i korzystać z nich w różnych życiowych sytuacjach ( w przedszkolu, domu, szkole)

 • Koncentruje się na rozwiązaniach

 • Uczy samoświadomości i samodzielności

 • Pozwala zrozumieć podłoże zachowań dzieci i stwarza przestrzeń do ich zmiany

 • Pozytywna Dyscyplina dostarcza rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem

 

 

Propozycja warsztatów.

Tematyka warsztatów:

 • Pozytywna dyscyplina – budowanie więzi i relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i skuteczną komunikację.

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać jak reagować.

 • Rozwiązywanie problemów, zachęcanie, motywowanie dziecka. Kary i nagrody.

 • Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Reguły domowe. Moja karta w stresie.

 • Wyrażanie złości i innych emocji – różnimy się od siebie lecz wszyscy jesteśmy ważni. Mózg gadzi.

 • Bank narzędzi i technik niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem.

Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Szerszy opis:

Wyzwania rodzicielskie. Życiowe kompetencje jakie chcemy kształtować w procesie wychowywania dzieci. Domowe rutyny, plany i zasady. Rodzic uprzejmy i stanowczy jednocześnie – umiejętność komunikacji i budowania relacji opartej na wzajemnym szacunku.

Wszyscy są ważni lecz każdy jest inny. Jak zaspokajać potrzeby wszystkich członków rodziny, jak na to wpływa kolejność urodzeń. Budowanie poczucia przynależności i znaczenia-potrzeby, która jeśli jest zrealizowana zmniejsz ryzyko trudnych zachowań. Obowiązki domowe. Wyrażanie złości i innych emocji, samokontrola. Mózg gadzi. Jak możemy okiełznać złość i frustrację? Jak pomagać sobie i dziecku w radzeniu z emocjami?. Rodzice pomagają rodzicom. Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Rozwiązywanie problemów i kłótnie w rodzinie. Zachęcanie i motywowanie dziecka do podejmowania działań, współpracy. Kary i nagrody – jak wpływają na zmianę zachowania u dzieci. Alternatywne do kar sposoby egzekwowania ustaleń i obowiązków. Pochwała, zachęta sposoby i umiejętności stosowania skutecznej zachęty. Logiczne konsekwencje i szukanie rozwiązań, czyli jak przestać marnować energię na kłótnie i uzyskać współpracę. Rodzice pomagają rodzicom.

Samodzielność i odpowiedzialność dzieci. Pytanie i polecenie – sposoby i umiejętności formułowania i stosowania skutecznych pytań i poleceń. Pytania pełne ciekawości jak je stosować w budowaniu relacji w rodzinie. Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci , 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać, jak reagować skutecznie i w poszanowaniu obu stron.Rodzice pomagają rodzicom.

Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Jak się zachowujemy kiedy się stresujemy? I jak to wpływa na nasze dzieci. Moja karta w stresie – jak reaguję i działam w trudnych sytuacjach czy w stresie, jak to wpływa na mnie i na innych.. Bank pozostałych narzędzi i technik pozytywnej dyscypliny niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem (tych , które nie zostały przećwiczone i omówione na poprzednich spotkaniach). Rodzice pomagają rodzicom.

Jak spędzać aktywnie, kreatywnie i efektywnie czas ze swoimi dziećmi? Pomysły i inspiracje jak organizować specjalny czas. Podsumowanie cyklu, ankiety ewaluacyjne, wręczenie certyfikatów.

 

 

Jeszcze inna opcja tematyki (jeśli w trackie zajęć zaistnieje taka potrzeba jest możliwość uwzględnienia poniższej tematyki zgodnie z potrzebami rodziców):

 • Życiowe kompetencje

 • Zasady i plany

 • Samodzielność, odpowiedzialność i samokontrola

 • Pozytywna dyscyplina – budowanie więzi i relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i skuteczną komunikację. Uprzejmy i stanowczy jednocześnie.

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać, jak reagować.

 • Rozwiązywanie problemów, zachęcanie, motywowanie dziecka. Kary i nagrody. Pochwała a zachęta. Pytanie a polecenie. Pytania pełne ciekawości

 • Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Reguły domowe. Moja karta w stresie.

 • Wyrażanie złości i innych emocji – różnimy się od siebie lecz wszyscy jesteśmy ważni. Mózg gadzi.

 • Bank narzędzi i technik niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem czyli Narzędziownik pozytywnej dyscypliny.

 • Rodzice pomagają rodzicom. Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.