Warsztaty dla rodziców

Aga

Stowarzyszenie tutajteraz zaprasza do zgłaszania się do programu warsztatów dla rodziców pn. „Pozytywna dyscyplina”. Dzięki dotacji Urzędu Miasta Siedlce udział szkoły oraz rodziców jest bezpłatny.

W ramach działań odbędzie się wykład informacyjny. Podczas wykładu będzie można poznać szczegóły programu oraz podjąć ostateczną decyzję o przystąpieniu do programu.

Wykład odbędzie się 7 lutego 2020 w godzinach od 17 do 20 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce.

W ramach zadania zaplanowano 6 trzygodzinnych (godziny zegarowe) warsztatów dla każdej grupy rodziców. Każda grupa rodziców docelowo liczyć powinna 12 osób.

Warsztaty odbędą się w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach, piątki, godz. 17.00-20.00

28 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 8 lub 15 (termin do uzgodnienia) maja

Szkoła STO w Siedlcach, soboty, godz. 9.00-12.00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach, soboty, godz. 14.00-17.00

29 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 9 lub16 maja (termin do uzgodnienia)

kolejne terminy (2 spotkania warsztatowe) zostaną uzgodnione po wakacjach.

 

W projekcie zaplanowano udział 3 szkół z terenu miasta Siedlce. Warsztaty odbędą się na terenie partnerskich szkół. Rodzice ze szkoły, z którą zostało podpisane porozumienie o współpracy mają pierwszeństwo w rekrutacji. Jeśli w danej szkole zgłosi się mniej rodziców to wolne miejsca będą zaproponowane innym rodziców, np ze szkół, w których te zajęcia się nie odbywają.

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja rodziców na terenie szkół, które zgłosiły się do projektu do 31 stycznia 2020.

W przypadku, gdy w szkołach, które zgłosiły się do projektu nie zgłosi się minimum 12 rodziców zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja na terenie innych placówek. Rekrutacja dodatkowa do 6 lutego 2020.

Rozpoczęcie warsztatów 28 lutego 2020. Szczegóły, m.in. godziny warsztatów, będą uzgadniane bezpośrednio ze szkołą.

Pobierz program do wydruku oferta_dla_rodz
Pobierz regulamin uczestnictwa regulamin_pozytywna

Karta zgłoszeniowapozytywna_zgl

Informacje merytoryczne

Pozytywna dyscyplina jest metodą wychowawczą opartą na wzajemnym szacunku. Sprawia, że życie rodzinne staje się prostsze i radośniejsze a komunikacja skuteczniejsza. Pozwala rodzicom zrozumieć zachowania dzieci i wspierać ich naturalny potencjał, wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych. Daje rodzicom narzędzia i umiejętności aby skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami (odrabianie lekcji, porządek w pokoju, obowiązki domowe, relacje z rodzeństwem). Uczy dzieci samodzielności i odpowiedzialności, podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań. Pozwala dzieciom zaangażować się w domowe życie. Poprawia relacje rodzinne i wzmacnia je.

Głównym celem jest wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, wspieranie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych pomagających w długofalowym kształtowaniu u siebie i swoich dzieci postaw i zachowań: odpowiedzialności, szacunku, zaradności życiowej, samodzielności, samokontroli, koncentracji na poszukiwaniu rozwiązań, rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów, pracy z emocjami swoimi i dziecka budowaniu, poczucia przynależności i znaczenia z jednoczesnym eliminowaniem i zmianą zachowań trudnych, niepożądanych (w domu, szkole, społeczeństwie).

Główne założenia: Wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci opartym na szacunku, przynależności, uczącym dzieci ważnych umiejętności życiowych, integrującym umiejętności społeczne, emocjonalne, przy jednoczesnym redukowaniu trudnych zachowań.

Poznaj Pozytywną Dyscyplinę – pełną szacunku i miłości metodę wychowawczą, która pomogła już wielu Rodzinom w Polsce i na świecie. Dzięki niej poczujesz prawdziwą radość z bycia Mamą i Tatą, a Twoje Dzieci poczują przynależność i rozwiną życiowe kompetencje!
Odkryjesz:
• dlaczego dzieci „źle” się zachowują i co wtedy robić
• jak być rodzicem uprzejmym i stanowczym jednocześnie
• jak budować trwałą relację z Dzieckiem
• jak uczyć się na błędach i skupiać na rozwiązaniach
• jak zachęcać Dzieci do współpracy
• jak być lepszym (a nie doskonałym) Rodzicem

 

Grupa docelowa: rodzice, opiekunki i opiekunowie dzieci

Ogólna koncepcja pozytywnej dyscypliny :

 • Pomaga dzieciom poczuć przynależność

 • Jest pełna szacunku i stanowcza jednocześnie, bez nadmiernej kontroli oraz bez zupełnego braku granic

 • Jest długofalowa, uczy życiowych kompetencji i bierze pod uwagę rozwój dziecka

 • Pozwala dzieciom odkryć ich talenty i możliwości i korzystać z nich w różnych życiowych sytuacjach ( w przedszkolu, domu, szkole)

 • Koncentruje się na rozwiązaniach

 • Uczy samoświadomości i samodzielności

 • Pozwala zrozumieć podłoże zachowań dzieci i stwarza przestrzeń do ich zmiany

 • Pozytywna Dyscyplina dostarcza rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem

 

 

Propozycja warsztatów.

 1. Wykład otwarty3 godzinne spotkanie wprowadzające do Pozytywnej dyscypliny.

 2. 6 trzygodzinnych warsztatów:

 • Pozytywna dyscyplina – budowanie więzi i relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i skuteczną komunikację.

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać jak reagować.

 • Rozwiązywanie problemów, zachęcanie, motywowanie dziecka. Kary i nagrody.

 • Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Reguły domowe. Moja karta w stresie.

 • Wyrażanie złości i innych emocji – różnimy się od siebie lecz wszyscy jesteśmy ważni. Mózg gadzi.

 • Bank narzędzi i technik niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem.

Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Szerszy opis:

Wyzwania rodzicielskie. Życiowe kompetencje jakie chcemy kształtować w procesie wychowywania dzieci. Domowe rutyny, plany i zasady. Rodzic uprzejmy i stanowczy jednocześnie – umiejętność komunikacji i budowania relacji opartej na wzajemnym szacunku.

Wszyscy są ważni lecz każdy jest inny. Jak zaspokajać potrzeby wszystkich członków rodziny, jak na to wpływa kolejność urodzeń. Budowanie poczucia przynależności i znaczenia-potrzeby, która jeśli jest zrealizowana zmniejsz ryzyko trudnych zachowań. Obowiązki domowe. Wyrażanie złości i innych emocji, samokontrola. Mózg gadzi. Jak możemy okiełznać złość i frustrację? Jak pomagać sobie i dziecku w radzeniu z emocjami?. Rodzice pomagają rodzicom. Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

Rozwiązywanie problemów i kłótnie w rodzinie. Zachęcanie i motywowanie dziecka do podejmowania działań, współpracy. Kary i nagrody – jak wpływają na zmianę zachowania u dzieci. Alternatywne do kar sposoby egzekwowania ustaleń i obowiązków. Pochwała, zachęta sposoby i umiejętności stosowania skutecznej zachęty. Logiczne konsekwencje i szukanie rozwiązań, czyli jak przestać marnować energię na kłótnie i uzyskać współpracę. Rodzice pomagają rodzicom.

Samodzielność i odpowiedzialność dzieci. Pytanie i polecenie – sposoby i umiejętności formułowania i stosowania skutecznych pytań i poleceń. Pytania pełne ciekawości jak je stosować w budowaniu relacji w rodzinie. Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci , 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać, jak reagować skutecznie i w poszanowaniu obu stron.Rodzice pomagają rodzicom.

Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Jak się zachowujemy kiedy się stresujemy? I jak to wpływa na nasze dzieci. Moja karta w stresie – jak reaguję i działam w trudnych sytuacjach czy w stresie, jak to wpływa na mnie i na innych.. Bank pozostałych narzędzi i technik pozytywnej dyscypliny niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem (tych , które nie zostały przećwiczone i omówione na poprzednich spotkaniach). Rodzice pomagają rodzicom.

Jak spędzać aktywnie, kreatywnie i efektywnie czas ze swoimi dziećmi? Pomysły i inspiracje jak organizować specjalny czas. Podsumowanie cyklu, ankiety ewaluacyjne, wręczenie certyfikatów.

 

 

Jeszcze inna opcja tematyki (jeśli w trackie zajęć zaistnieje taka potrzeba jest możliwość uwzględnienia poniższej tematyki zgodnie z potrzebami rodziców):

 • Życiowe kompetencje

 • Zasady i plany

 • Samodzielność, odpowiedzialność i samokontrola

 • Pozytywna dyscyplina – budowanie więzi i relacji z dzieckiem w oparciu o szacunek i skuteczną komunikację. Uprzejmy i stanowczy jednocześnie.

 • Przyczyny niewłaściwych zachowań dzieci 4 błędne cele zachowań – jak sobie z nimi radzić, jak je rozpoznawać, jak reagować.

 • Rozwiązywanie problemów, zachęcanie, motywowanie dziecka. Kary i nagrody. Pochwała a zachęta. Pytanie a polecenie. Pytania pełne ciekawości

 • Jak moje zachowanie wpływa na zachowanie mojego dziecka? Reguły domowe. Moja karta w stresie.

 • Wyrażanie złości i innych emocji – różnimy się od siebie lecz wszyscy jesteśmy ważni. Mózg gadzi.

 • Bank narzędzi i technik niezbędnych aby być pozytywnym rodzicem czyli Narzędziownik pozytywnej dyscypliny.

 • Rodzice pomagają rodzicom. Część każdego spotkania będzie przeznaczona na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań konkretnych rodzicielskich trudności i dylematów.

 

Informacje na temat osoby prowadzącej warsztaty:

Renata Korolczuk

 • Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie, Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny wczesnego dzieciństwa.

 • Aktywnie działa w grupie Polskich Edukatorów PD. Pisze artykuły i nagrywa live dla rodziców i nauczycieli w ramach współpracy z www.pozytywnadyscyplina.pl oraz Fb POZYTYWNA DYSCYPLINA

 • Prowadzi warsztaty , wykłady oraz konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli i nauczycielek szkół i przedszkoli, żłobków ( m.in. Przedszkole Wesołe Misie w Otwocku, Szkoła Podstawowa „Żródła” w Skierniewicach, Akademia Prymusa W Sochaczewie, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO Warszawa). Obecnie jest Edukatorką w projekcie „Ta szansa dla żłobków” www.taszansa.pl , www.taszansa.pl/ta-szansa-dla-zlobkow/ w ramach współpracy prowadzi warsztaty dotyczące pozytywnej dyscypliny i inteligencji emocjonalnej dla rodziców oraz opiekunów i opiekunek w żłobkach. W ramach współpracy z miastem stołecznym Warszawa dzięki dofinansowaniu prowadziła 2 cykle warsztatów: Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną” w dzielnicy Wesoła.

 • Certyfikowana Tutorka, trenerka kompetencji wychowawczych, wychowawczyni w szkole podstawowej i liceum. Pracuje w szkole gdzie wdraża założenia PD w swoje klasie. Pracuje z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą.

 • Swoje doświadczenie trenerskie zdobywała przygotowując i prowadząc programy i projekty edukacyjne i rozwojowe skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców z różnych grup wiekowych. Współtworzy Stowarzyszenie „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport.

 • Współpracowała z IBE (Instytut Badań Edukacyjnych) przy realizacji szkoleń i warsztatów dla nauczycieli dotyczących wdrażania w szkole pracy w grupie. We współpracy z Instytutem była współautorką publikacji „Pozwólmy dzieciom grać” o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji.

 • Od 2017 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli we współpracy z Instytutem Tutoringu Szkolnego oraz Towarzystwa Edukacji Otwartej w ramach projektu „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Współtworzy PORT warszawski czyli pracownię osobistego rozwoju tutora.

 • Ma doświadczenie mediatora szkolnego oraz coacha kadr oświaty.