Edukacja ekologiczna w Galerii Kultura

seeme_admin

Stowarzyszenie tutajteraz było realizatorem projektu „Las i leśne zwierzęta”. W warsztatach, które odbyły się w ramach niniejszego projektu wzięło udział 49 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Na zakończenie została zorganizowana wystawa prac, które powstały w ramach projektu. Wystawa została zaprezentowana w Galerii Kultura.

Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu zajęć, które były prowadzone przez artystów plastyków oraz instruktorów przyrody. Warsztaty artystyczne były elementem dyskretnej pośredniej edukacji ekologicznej. Wykorzystując materiały pochodzenia naturalnego oraz materiały recyclingowe dzieci zobaczyły jak w praktyce można stosować się do ekologicznych zasad: segregowania odpadów, unikania nadmiernej konsumpcji itp. Dowiedziały się, że człowiek jest ogromnym producentem śmieci i zdobyły wiedzę jak w życiu codziennym ograniczyć produkcję śmieci. Każdy temat artystyczny zostanie również poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym z zakresu edukacji ekologicznej.

Warsztaty przyrodnicze – uczestnicy zapoznali się z fauną i florą parku w Siedlcach.

Warsztaty plastyczne – ekosztuka  – kolejne grupy uczestników wykonywały wystawę „Zagajnik”. W ramach zajęć uczestnicy wykonali pracę zbiorową, która przedstawia las: drzewa i inne rośliny raz elementy związane z fauną (np. tropy zwierząt). Całość jest wykonana z produktów z recyclingu.

Warsztaty fotograficzno-filmowe. Uczestnicy przygotowali film poklatkowy. Tematem filmu jest zachowanie czystości w środowisku naturalnym (lasach, wodzie). Powstało 5 krótkich filmów (5 x 3 minuty). Filmy mają charakter edukacyjny. Są odpowiedzią na pytania: Dlaczego nie należy śmiecić w lasach? Dlaczego nie należy zanieczyszczać wód? Dlaczego nie należy palić plastikowych śmieci? Dlaczego warto sortować śmieci? Jak sortować śmieci?

 

 

 

 

 

 

Warsztaty malarskie  – uczestnicy zapoznali się z bogactwem przyrody, poprzez poznanie elementów lasu, który namalowali w swoich pracach plastycznych. Dzieci zapoznały się z kolorami, kształtami i fakturą występujących w przyrodzie elementów: pnie drze, liście, mech, kwiaty itp.

Projekt „Las i leśne zwierzęta (2015)” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 070,00 zł.

logo